Đối tượng của chương trình

 

 

Khách hàng mua xe số lượng lớn ( 2 xe trở lên )

Khách hàng Doanh Nghiệp / tổ chức, hoặc khách hàng Doanh Nghiệp / tổ chức kết hợp với các nhân liên quan với Doanh Nghiệp / tổ chức mua xe số lượng lớn (có đăng ký trước khi mua, mua 2 xe trở lên trong vòng 90 ngày (trừ trường hợp đặc biệt được cân nhắc riêng), kể từ ngày xuất hóa đơn cho xe đầu tiên).

Ghi chú: Trừ khi có quy định khác đi

  • Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng chương trình dành cho khách hàng mới.
  • Khách hàng đã nhận ưu đãi từ chương trình dành cho khách hàng trung thành, và khách hàng đã nhận các hỗ trợ đặc biệt khác từ Honda Việt Nam sẽ không được tham gia chương trình này và ngược lại.