Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ với các Đại lý Ôtô Honda hoặc nhân viên Honda Việt Nam :

Mr Lê Anh Tuấn   (HN)

(nếu khách hàng thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở ra Bắc)

Tel     : 024-3.836.0000, 0916.274.628

Emai  : sl_la_tuan2@honda.com.vn

Mr Phạm Văn Phú     (HCMC)

(nếu khách hàng thuộc khu vực từ Quảng Nam trở vào Nam)

Tel     : 028-3.925.6949, 0915.826.644

Email  : adm_pv_phu@honda.com.vn