Thông tin liên hệ

Nhân viên phụ trách chính:

Ms. Phan Thị Ngân

P: 04 3 8360000 (353)

E: sys_pt_ngan@honda.com.vn

Vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách chính của chương trình, hệ thống Đại lý Ôtô Honda hoặc truy cập địa chỉ: www.hondaoto.com.vn để biết thêm chi tiết về chương trình và thông tin sản phẩm.