Quyền lợi của khách hàng thân thiết

Khách hàng sẽ được nhận 01 thẻ Khách hàng thân thiết (có giá trị trong vòng 3 năm) khi tham dự sự kiện tri ân khách hàng do Nhà Phân Phối tổ chức.
Trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành thẻ KHTT, khi mua những chiếc xe tiếp theo, khách hàng sẽ tùy chọn một trong hai quà tặng sau (Đăng kí với Honda Việt Nam)

 

01 gói Bảo hiểm bao gồm Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự bắt buộc & Bảo hiểm Thân vỏ xe

 

Hoặc

01 gói Dịch vụ

01 gói Bảo dưỡng định kỳ (đối với City, Jazz)
01 gói Bảo dưỡng định kỳ + 03 can dầu (đối với Civic, HRV)
01 gói Bảo dưỡng định kỳ + 09 can dầu (đối với Odyssey)
01 gói Bảo dưỡng định kỳ + 01 Gói Gia hạn bảo hành (GHBH) 1 năm (đối với CR-V & Accord)

Theo như bảng chi tiết dưới đây: