Honda Jazz V 1.5 CVT
Giá chưa công bố
Honda Jazz VX 1.5 CVT
Giá chưa công bố
Honda Jazz RS 1.5 CVT
Giá chưa công bố
Honda City 1.5 TOP
604,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5L VTEC TURBO
898,000,000 VNĐ
Honda Accord 2.4 AT
1,198,000,000 VNĐ
Honda CR-V L
Giá chưa công bố
Honda CR-V G
Giá chưa công bố
Honda CR-V E
Giá chưa công bố
Honda Odyssey 2.4 CVT
1,990,000,000 VNĐ