--- Content ------------->
Honda City 1.5 MT
533,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 CVT
583,000,000 VNĐ
Honda City Modulo City 1.5 MT Modulo– kit 1
552,937,000 VNĐ
Honda City Modulo City 1.5 CVT Modulo– kit 1
602,937,000 VNĐ
Honda City Modulo City 1.5 CVT Modulo– kit 2
600,578,000 VNĐ
Honda City Modulo City 1.5 MT Modulo– kit 2
550,578,000 VNĐ
Honda Civic 2017 1.5L VTEC TURBO
950,000,000 VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản Đặc Biệt CR-V 2.0 SE
1,028,179,332 VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản Đặc Biệt CR-V 2.4 SE
1,178,179,332 VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản Đặc Biệt CR-V Top grade SE
1,198,179,332 VNĐ
Honda CR-V 2.0 AT
1,008,000,000 VNĐ
Honda CR-V 2.4 AT
1,158,000,000 VNĐ
Honda CR-V 2.4 AT TG
1,178,000,000 VNĐ
Honda Odyssey 2.4 CVT
1,990,000,000 VNĐ
Honda Accord 2.4 AT
1,390,000,000 VNĐ