Honda Jazz V 1.5 CVT
Giá chưa công bố
Honda Jazz VX 1.5 CVT
Giá chưa công bố
Honda Jazz RS 1.5 CVT
Giá chưa công bố
Honda City 1.5 TOP
599,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5L VTEC TURBO
898,000,000 VNĐ
Honda Accord 2.4 AT
1,198,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,256,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
Giá chưa công bố
Honda CR-V 1.5 E
1,136,000,000 VNĐ
Honda Odyssey 2.4 CVT
1,990,000,000 VNĐ