Lịch lái thử các dòng xe Honda ô tô tháng 2 năm 2017 trên toàn quốc

03-02-2017Ghi chú: Các đại lý đã có xe Honda Civic thế hế mới lái thử: Honda Ôtô Nha Trang, Honda Ôtô Bình Dương, Honda Ôtô Kim Thanh, Honda Ôtô Cộng Hòa, Honda Ôtô Phước Thành.

Link đăng ký lái thử: https://hondaoto.com.vn/vi/dang-ky-lai-thu